مقیاس رابطه ولی – فرزندی : پدر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس رابطه ولی – فرزندی : پدر

مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل

Parent –Child Relationship Survey: Father (PCRSF)

با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد پدر خودتان پاسخ دهید .

1)     احساس می کنید وقتی را که با پدرتان صرف می کنید، چقدر است؟

1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد

1

2

3

4

5

6

7

2)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با پدر خود حفظ کنید ؟

1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد

1

2

3

4

5

6

7

3)     چقدر به پدر خود اعتماد دارید ؟

1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد

1

2

3

4

5

6

7

4)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟

1=هیچ  ، 7 = خیلی زیاد

1

2

3

4

5

6

7

5)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، پدرتان به شما کمک خواهد کرد ؟

1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد

1

2

3

4

5

6

7

6)     چقدر به پدرتان احساس نزدیکی می کنید ؟

1= خیلی دوریم ، 7 = خیلی نزدیکیم

1

2

3

4

5

6

7

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس رابطه ولی – فرزندی : پدر