مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم


Batson’s Quest Scale

این پرسشنامه شامل برخی اظهارات شنیدنی درباره زندگی دینی است که بسیار متفاوت هستند. کار شما این است که میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت، در یک مقیاس 9 قسمتی از کاملا مخالف (1) تا کاملا موافق (9) مشخص نمایید. سعی کنید هریک از گویه ها را درجه بندی کنید و هیچ گویه ای را سفید نگذارید. سریع کار کنید و روی جملات خیلی طولانی تامل نکنید. هیچ توافقی درباره پاسخ های درست و نادرست وجود ندارد، برخی از مردم با هریک ازگویه ها، موافق و برخی مخالف خواهند بود.
1. وقایع جهانی نمی تواند بر واقعیت های جاودانی دینم تاثیر بگذارند.
2. ممکن است گفته شود من برای شبهات و تردیدهای دینی ام ارزش قائل می شوم.
3. من تشخیص می دهم که تجربیات روزمره ام به شدت عقاید دینی ام را می آزماید.
4. من انتظار ندارم عقاید دینی ام در چند سال آینده تغییر کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس دین داری – باستون – مقیاس نهم