مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم

Religiousness scale_Alport
لطفا با استفاده از مقیاس زیر ، موافقت یا مخالفت خود را با هریک از آیتمهای [عبارات] زیر مشخص نمایید :
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. هدف اصلی عبادت، دسترسی به آرامش و معنویت است.
2. یک دلیل عضویتم در کلیسا این است که ، چنین عضویتی به تایید شخص در جامعه کمک می کند.
3. مهم نیست من به میزان معینی به چیزی معتقد بودم، تا وقتی که به زندگی اخلاقی هدایت شدم.
4. من اغلب کاملا متوجه حضور خدا یا یک موجود الهی بوده ام.
5. دعاهایی که من در تنهایی می خوانم، همان قدر در برگیرنده معنا و عاطفه شخصی هستند که توسط من در طول عبادات گفته می شوند.
6. دلیل اصلی علاقه ام به مذهب این است که کلیسای من نوعی فعالیت اجتماعی مطلوب است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس دین داری – آلپورت – مقیاس ششم