مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم

Mundane scale
لطفا حتی الامکان با دقت و صداقت به سوالات زیر پاسخ دهید. مطمئن باشید که پاسخ های شما منعکس کننده چیزی است که صادقانه انجام می دهید یا فکر می کنید، نه چیزی که احساس می کنید که باید انجام دهید یا فکر کنید. پاسخ های درست یا غلط وجود ندارد. تنوعی از موضوعات درباره هر آیتم وجود دارد.
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من معمولا تنها چیزهای مورد نیازم را می خرم.
2. من دوست دارم مالک چیزی باشم که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
3. برخی از موفقیت های در زندگی متضمن اندوختن دارایی های مادی است.
4. من به چیزهای مادی که مردم دیگر، دارند توجه نمی کنم.
5. چیزهایی که من دارم ، نشان می دهد که چقدر خوب دارم زندگی می کنم.
6. من تجملات زیاد در زندگیم را دوست دارم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس دنیا گرایی – مقیاس پنجم