پرسشنامه رایگان مقیاس درون گرایی – برون گرایی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس درون گرایی – برون گرایی

« میشل گوکلن» 49 ماده
برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است . بر حسب این که کدام یک از پاسخ های پیشنهادی با شیوه بودن شما مطابقت می کند ، دور آن دایره بکشید . ممکن است گاهی در انتخاب پاسخ تردید کنید . در آن صورت ببینید ، بیشترین تمایلتان به کدام مورد است . پاسخ باید صادقانه و خود به خودی باشد . بنابراین خیلی فکر نکنید ، دور اولین پاسخی که به نظرتان مناسب می رسد، دایره بکشید
1- کدام یک از دو مورد زیر را ترجیح می دهید ؟
a. کارهای عملی b . کارهای نظری

2- روزی به دما سنج خانه تان نگاه می کنید و متوجه می شوید که هوا کمی خنک شده است .
a . بلافاصله لباس گرم می پوشید
b. ترجیح می دهید به خودتان سخت بگذرانید اما لباس گرم را تحمل نکنید .

3- کسانی که شما را می شناسند، وقتی از شما حرف می زنند ، معمولا می گویند :
a . آدم بسته ای است، به دشواری می توان در او نفوذ کرد .
b . آدم راحتی است ، خیلی اسان با مردم انس می گیرد .

4- آیا به شیوه لباس پوشیدن مردم خیلی اهمیت می دهید ؟
a . خیر ، لباس برای انسان شخصیت و اعتبار می آورد .
b . بلی ، ظاهر انسان برای دیگران واقعا اهمیت دارد .

5- بیشترین لذت را در چه می دانید ؟
a . مسابقه دادن در میدان ورزش b . خواندن یک رمان جالب

6- فرض کنید با کسی بحث می کنید و او به تندی از شما انتقاد می کند :
a . بلافاصله ضد حمله را شروع می کنید ، تند و تیز ، درست مثل پرتاب تیر .
b . پس از پایان بحث و به هنگام تنهایی پاسخ ایده آل به ذهنتان می رسد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس درون گرایی – برون گرایی