پرسشنامه رایگان مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

این پرسشنامه شامل 80 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

تعا