مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)

غلامرضا رجبی، نصیر داستان ، مسعود شهبازي
Sexual Self-Efficacy Scale-Erectile Functioning
1تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید یک رابطه جنسی بدون ترس یا اضطراب را با همسرتان تصور کنید.
2تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید از طریق استمناءکردن در هنگام تنهایی به نعوظ برسید.
3تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي وقتی که شما و همسرتان لباس بر تن دارید به نعوظ برسید.
4تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي وقتی که شما و همسرتان لخت هستید به نعوظ برسید.
5تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید در زمان عشق بازي دوباره به نعوظ برسید.
6تا چه اندازه اطمینان دارید که می توانید براي آغاز آمیزش و روابط جنسی نعوظ کافی داشته باشید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خودکارآمدي جنسی-کنشوري نعوظی (SSES-E)