مقیاس تکانشوری بارات

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تکانشوری بارات

The Barrat Impulsiveness Scale

چقدر تکانشی هستید؟
افراد بر اساس شیوه عمل و تفکر در موقعیت های مختلف تفاوت دارند. مقیاس تکانشوری بارات آزمونی است برای اندازه گیری برخی از شیوه هایی که شما براساس آنها می اندیشید و رفتار می کنید . هر جمله را بخوانید و با استفاده از اعداد زیر ، نظر خود را مشخص کنید . وقت زیادی روی یک جمله صرف نکنید . با سرعت و صادقانه پاسخ دهید .
4= تقریبا همیشه 3= اغلب 2= گهگاه 1= به ندرت /هرگز


1- کارهای خودم را با دقت برنامه ریزی می کنم .
2- من کارها را بدون فکر کردن انجام می دهم
3- من سریع تصمیم می گیرم .
4- آدم بیخیالی هستم .
5- من بی توجه هستم .
6- افکار چالش برانگیزی دارم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تکانشوری بارات