پرسشنامه رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

این پرسشنامه شامل 30 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس تنظیم خلق منفی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

تعا

مقیاس تنظیم خلق منفی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تنظیم خلق منفی

چقدر در تغییر خلق بد خود موفق هستید ؟ 30 ماده
The Negative Mood Regulation Scale

Catanzar‚. Salvatore & Mears‚ Jack

هدف این پرسشنامه این است که آن چه را مردم معنقدند می توانند در مورد احساسات و عواطف ناراحت کننده خود انجام دهند ، بررسی کند . لطفا تا آن جا که امکان دارد ، به هر سوال با ارائه تصویری واقعی از باورهایتان پاسخ دهید . البته هیچ پاسخ درست یا غلطی در کار نیست . به خاطر داشته باشید که پرسش نامه درباره آن چیزی است که باور دارید می توانید انجام دهید ، نه آن چه که دقیقا یا معمولا انجام می دهید . هر پرسش را با دقت بخوانید و عقیده خود را با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
5= کاملا موافق 4= غالبا موافق 3= ممتنع 2= غالبا مخالف 1= کاملا مخالف
1- معمولا می توانم یک جوری خودم را شاد کنم .
2- می توانم کاری بکنم که احساس بهتری پیدا کنم .
3- تنها کاری که می توانم بکنم این است که غرق یک چیزی شوم .
4- اگر به ایام شادتر زندگی بیندیشم ، احساس خوبی پیدا می کنم .
5- با دیگران بودن ملال آور است .
6- با پرداختن به کاری که دوست دارم ، می توانم احساس بهتری داشته باشم .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج