مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

Ryan’s Religious identity

مقیاس شش نقطه ای لیکرت است .
1. من در ایمانم سهیم ام [سهم دارم] ، از این رو که خدا برایم مهم است و دوست دارم که دیگران هم او را بشناسند.
2. من از این رو عبادت می کنم چون رضایت بخش است.
3. به خدا رو می آورم چون از با او بودن لذت می برم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)