پرسشنامه رایگان مقیاس ترس-اقتباسی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس ترس-اقتباسی

این پرسشنامه شامل 10 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس ترس-اقتباسی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس ترس-اقتباسی

تعا