مقیاس تجربه های رابطه نزدیک

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تجربه های رابطه  نزدیک

پناغی. ملکی. ذبیح زاده. پشت مشهدی و سلطانی نژاد (1392).

Experiences in Close Relationships Scale
Brennan‚ Clark & Shaver (1998)

1.     ترجیح میدهم که همسرم نداند چه احساس عمیقی نسبت به او دارم.

2.     نگرانم همسرم ترکم کند.

3.     از نزدیک بودن (جسمی یا عاطفی) به همسرم خیلی احساس راحتی می کنم.

4.     خیلی نگران رابطه ام با همسرم هستم.

5.     درست زمانی که همسرم می خواهد به من (جسمی یا عاطفی) نزدی کشود، خودم را کنار می کشم.

6.     نگران این هستم که همسرم آنقدر که من به او توجه میکنم، به من توجه نکند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تجربه های رابطه نزدیک