پرسشنامه رایگان مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

موری ای. اشتراوس

سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده

Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP)

در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید .

0= هرگز

1= یک بار در سال

2= دو یا سه بار

3= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه

4= حدودا ماهی یکبار

5= بیش از ماهی یک بار

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج