مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم

Faith Maturity scale
هریک از این عبارات چقدر برای شما درست است؟ برای هریک تنها یک پاسخ را علامت بزنید. تا جایی که می توانید صادق باشید، توصیف کنید که چقدر واقعا هرگویه برای شما درست است و چقدر از آن درست نیست که شما دوست دارید باشد. از بین این پاسخ ها یکی را انتخاب کنید: هیچگاه، درست، به ندرت درست، یکبار درست در یک زمان، گاهی درست، اغلب درست، تقریبا همیشه درست، همیشه درست.
1. من نگرانم که کشور ما به حد کافی به فقرا کمک نمی کند.
2. من می دانم که عیسی مسیح پسر خداست که بر روی صلیب مرد و دوباره زنده خواهد شد.
3. ایمانم نسبت به این که روزانه چطور فکر می کنم و عمل می کنم، شکل می گیرد.
4. من به دیگران در سوالات و ابهام های دینی شان کمک می کنم.
5. من تمایل به انتقاد از دیگران دارم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس بلوغ ایمان – مقیاس یازدهم