مقیاس انسجام خانوادگی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity) Scale

عبارتهایی درباره ارتباط شما و والدین تان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم … 2= مخالفم … 3= نظری ندارم … 4= موافقم … 5 = کاملا موافقم

  1. مادرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.
  2. پدرم ، رابطه سخت گیرانه ای بامن دارد.
  3. در تصمیم گیری ها، همیشه با مادرم مشورت می کنم.
  4. در تصمیم گیری ها، همیشه با پدرم مشورت می کنم.
  5. من و مادرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.
  6. من و پدرم احساسات همدیگر را کاملا درک می کنیم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس انسجام خانوادگی