پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

این پرسشنامه شامل 21 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان