مقیاس افسردگی زونگ

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس افسردگی زونگ

Self- Rating Depression Scale  by: William Zung

به هریک از عبارات زیر، بر اساس وضعیت کنونی خود رتبه دهید.

بندرت

گاهی

معمولا

غالبا

1.           من احساس می کنم دل شکسته و افسرده هستم.

2.       صبح ها موقعی است که من بهترین احساس را دارم.

3.       من حمله های گریه کردن دارم یا آن را احساس می کنم.

4.       من شب ها به سختی می خوابم.

5.       من بیشتر از آن چه لازم است ، می خورم.

6.       من همیشه از رابطه جنسی لذت می برم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس افسردگی زونگ