مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)
تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند.
1= اصلا … 2= تا حدی … 3= متوسط … 4= زیاد
1.     برایم مشکل است آرام بگیرم.
2.     متوجه شده ام دهانم خشک می شود.
3.     فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.
4.     تنفس کردن برایم مشکل است.
5.     برایم سخت است در انجام کار پیش قدم شوم.
6.     به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

پرسشنامه رایگان مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

Depression‚ Anxiety‚ Stress Scale (DASS)

تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند.

1= اصلا … 2= تا حدی … 3= متوسط … 4= زیاد

نمونه سوالات:

1.     برایم مشکل است آرام بگیرم.

2.     متوجه شده ام دهانم خشک می شود.

3.     فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم.

4.     تنفس کردن برایم مشکل است.

5.     برایم سخت است در انجام کار پیش قدم شوم.

6.     به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج