مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم

Beliefs Altruism Scale
برای هر یک از آیتم [ مورد] های زیر ( که در مقیاس قبل آن را رتبه بندی کردید) لطفا درجه اعتقادی که باید به هریک داشته باشید چ.ن شما مسیحی هستید را مشخص نمایید. یعنی تاچه میزان شما خود را متعهد به انجام هرکدام از موارد زیر به عنوان کارکرد ایمان تان می دانید ؟
[ عباراتی در زیر آمده است ، لطفا بر مبنای این که به عنوان یک مسیحی، چه مقدار باید آن ها را اعتقاد داشته باشید و یا خود را به آن متعهد می دانید ، پاسخ دهید . میزان موافقت خود را با مقیاس زیر مشخص کنید :
کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من باید تلاش کنم با افراد غمگین، تنها، آشفته و مانند این ها درباره مشکلاتشان صحبت کنم.
2. من باید دوستانه و دلسوزانه با غریبه ها رفتار کنم.
3. من باید فعالانه برای بخشیدن افرادی که مرا عصبانی می کنند یا می رنجانند، کار کنم.
4. من نباید به دیگران انتقاد کنم.
5. من نباید آگاهانه باعث شوم که دیگران نگران، عصبانی یا شرمسار شوند.
6. من باید پول ، لباس و یا غذا به نیازمندان بدهم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اعتقادات نوع دوستی – مقیاس سوم