مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده

این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد .
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند .


1- وقتی بحث می کنم ، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند .
2- بحث درباره موضوع های جالب ، هشیاری مرا زیادتر می کند .
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم .
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم .
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم ، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم .
6- بحث کردن با اشخاص ، به جای حل مساله ، مسائل زیادی ببار می آورد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 

 

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد .
5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا می کند 3= گاهی مصداق پیدا می کند 2= به ندرت مصداق پیدا می کند 1= اصلا مصداق پیدا نمی کند .


1- وقتی بحث می کنم ، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند .
2- بحث درباره موضوع های جالب ، هشیاری مرا زیادتر می کند .
3- دوست دارم از بحث ها کنار بکشم .
4- با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم .
5- وقتی به بحث خاتمه می دهم ، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم .
6- بحث کردن با اشخاص ، به جای حل مساله ، مسائل زیادی ببار می آورد .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج