پرسشنامه رایگان مقياس درماندگي بك BSH

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقياس درماندگي بك BSH

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف ساخت و هنجاريابي مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقياس درماندگي بك BSH