پرسشنامه رایگان مقياس خانواده اصلي FOS

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقياس خانواده اصلي FOS

این پرسشنامه شامل 40 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بلوغ عاطفي و سازگاري زناشويي مردان متاهل شاغل در شركت خطوط لوله نفت منطقه تهران داراي استنباطي سالم و ناسالم از خانواده اصلي خود طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقياس خانواده اصلي FOS