پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران كودكان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه شیوه نگرشی مادران كودكان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان

این پرسشنامه شامل 48 سوال می باشد و با هدف پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران كودكان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان طراحی شذه است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه شیوه نگرشی مادران كودكان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان