پرسشنامه رایگان مقابله با بحران

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقابله با بحران

افراد در وضعیت های ناگوار، سخت و پر استرس یا تحت فشار به گونه ای مختلف واکنش نشان می دهند. در این پرسشنامه برخی روش ها ذکر گردیده اند. این پرسشنامه شامل 48 سوال بوده و با هدف مقابله با بحران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقابله با بحران