پرسشنامه رایگان بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي

تاریخ انتشار : 10 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي و مقايسه نگرش معلمان دانش آموزان ناتوان ذهني خفيف و معلمان دانش آموزان عادي نسبت به روند عادي سازي