پرسشنامه رایگان مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
________________________________________

نمونه سوالات:
الف) اطلاعات زمینه ای
1- جنسیت؟ زن☼ مرد☼
2- وضعیت تأهل؟ مجرد☼ متاهل ☼ جدا شده ☼
3- سن؟
4- ملیت؟ ☼
5- میزان تحصیلات؟
زیر سیکل ☼ سیکل☼ دیپلم☼ فوق دیپلم☼ لیسانس ☼ فوق لیسانس ☼ دکترا و بالاتر ☼
6- رشته‌ی‌ تحصیلی ؟
7- نام سازمان؟
8- پست سازمانی؟
9- نوع سازمان؟ خصوصی☼ نیمه خصوصی ☼ دولتی☼
10- نوع استخدام شما چیست؟ آزمایشی☼ قراردادی ☼ رسمی☼
11- تعداد کارمندان سازمان شما؟
12- سابقه‌ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟
کمتر از 1 سال ☼ 1 تا 3 سال ☼ 3 تا 7 سال ☼ 7 تا 15 سال☼ 15 سال یا بیشتر☼

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد