پرسشنامه رایگان ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف بررسی برخی ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین ابتدائی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای رفتاری و مدیریت اثر بخش از دیدگاه معلمین