پرسشنامه رایگان بررسي كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته

این پرسشنامه شامل 11سوال با بخش های مختلف بوده و با هدف بررسي كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته