پرسشنامه رایگان بررسي تاثير فعاليتهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تاثير فعاليتهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

چکیده:

این پرسشنامه شامل انواع مختلف فعالیت های فرهنگی و هنری بوده و با هدف بررسي تاثير فعاليتهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بر پيشرفت تحصيلي خواندن و نوشتن دانش آموزان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تاثير فعاليتهاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان