پرسشنامه رایگان فعاليتهاي پژوهشي معلمين

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه فعاليتهاي پژوهشي معلمين

چکیده : در اين تحقيق با تاكيد بر موضوع فعاليتهاي پژوهشي معلمين به مسائلي از قبيل راههاي انگيزش معلمين جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي و همچنين شناخت موانع ايجاد و پرورش روحيه پژوهشگري در آنها پرداخته مي‏‎‎‏شود مسلما اگر نظام آموزشي كشور ما كه شامل مديران ارشد و مياني و همچنين مديران مدارس و معلمان از تاثير عمده‏‎‎‏ايكه فعاليتهاي پژوهشي معلمان بر رشد و ارتقاي نظام آموزشي دارد آگاه شوند تغيير و تحول زيادي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فعاليتهاي پژوهشي معلمين