پرسشنامه رایگان فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی
Industrial Unit Job stressors Scale

پرسشنامه توسط محمدرضا صفارزاده (1377) تدوین شده است.
لطفا عبارت زیر را که درباره عوامل فشارزای شغلی هستند به دقت مطالعه کنید و سپس یک از چهر گزینه هرگز ، به ندرت ، گاهی اوقات و اغلب اوقات را که وضعیت شما را بهتر توصیف می کند، انتخاب کنید.
1. عدم مشورت سرپرستان با کارکنان.
2. مدیریت ضعیف برخی از مسئولان.
3. اشکال در نظام طبقه بندی مشاغل.
4. عدم توجه مسئولان نسبت به مشکلات شخصی و خانوادگی کارکنان.
5. مشکلات مربوط به موقعیت جغرافیایی و محرومیت شهرستان محل خدمت.
6. عدم تناسب فضای منزل واگذار شده با تعداد عائله افراد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی