پرسشنامه رایگان عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با مشتری

تاریخ انتشار : 25 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با مشتری

مقدمه/هدف: در دنیای رقابتی امروز، اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند­مدت و اثربخش با مشتریان بنا می­شود. بدین منظور راهبردهایی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری یا سی.آر.ام طراحی شده است که هدف آن ترکیب کردن توانایی­های فناوری اطلاعات و نیروی­ انسانی برای رسیدن به بینشی عمیق درباره خواسته­های مشتریان و ارائه خدمات به آن­ها است. در حالیکه بررسی پژوهش­ها و پروژه های سی.آر.ام، ضمن تأکید بر ضرورت آن، حکایت از نرخ بالای شکست این راهبرد دارند، توجه به نیروی انسانی که نقش مؤثری در اجرای موفق آن دارد، اساسی است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه نیروی­ انسانی در خصوص راهبرد و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در­کتابخانه­های دانشگاهی ایران و بررسی مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده بر آن است. بر این اساس 4 مؤلفه مؤثر در قالب چهار دسته کلی (مؤلفه­ انسانی، مؤلفه­ سازماندهی، مؤلفه­ مدیریت دانش و مؤلفه­ فناوری اطلاعات) و 13 مؤلفه بازدارنده در استقرار و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­ها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های کشور بودند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه تلفیقی حاصل از بررسی پرسشنامه های موجود در حوزه سی.آر.ام و براساس منابع و مرور متون حوزه سی.آر.ام طراحی شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد.

اصالت/ ارزش: نتایج این پژوهش علاوه بر ارائه الگویی برای تقویت مؤلفه­های مؤثر و کاهش مؤلفه­های بازدارنده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­های دانشگاهی ایران، در نتیجه استقرار آن می­تواند مدیران کتابخانه­ها را در شناخت  دیدگاه­ها و انتظارات کتابداران یاری دهد. همچنین نتایج حاصل از دستیابی به اهداف این پژوهش می­تواند مدیران کتابخانه­های دانشگاهی ایران را از نقاط قوت و  ضعف کتابخانه آگاه سازد و آن­ها را در تصمیم­گیری­های بهینه و  بهبود و اصلاح وضعیت کتابخانه­های دانشگاهی و کیفیت خدمات یاری دهد. افزون براین، کتابخانه­ها می­توانند با استفاده از نتایج به­دست آمده در این پژوهش و توجه به مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده خطر شکست را کاهش و احتمال موفقیت این راهبرد را افزایش دهند و به راه­اندازی سی.آر.ام اقدام کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با مشتری