پرسشنامه رایگان عوامل موثر روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل موثر روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه

این پرسشنامه دارای 90 سوال بوده و با هدف بررسي عوامل موثر خانوادگي و روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه و رابطه اين عوامل با عملكرد تحصيلي آنان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل موثر روانشناختي بر فرار نوجوانان از خانه