پرسشنامه رایگان عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

این پرسشنامه شامل 42 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تجربه سینما طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده