پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل

این پرسشنامه شامل 91 سوال می باشد و با هدف عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل

پ