پرسشنامه رایگان عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني

تاریخ انتشار : 2 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني

این پرسشنامه شامل 18 سوال بوده و با هدف بررسي عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني طراجی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل انگيزشي شركت در مسابقات علمي – تخصصي معلمان تربيت بدني