پرسشنامه رایگان نگرش دانشجویان شاهدوایثارگر درخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر

تاریخ انتشار : 1 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش دانشجویان شاهدوایثارگر درخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر

چکیده:

شناخت نگرش دانشجویان شاهدوایثارگرودرخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد وهمچنین نگرش انان نسبت به هریک ازابعادعملکردی ستاد می تواند یافته های ارزشمندی را برای مجریان ،برنامه ریزان و دست اندرکاران خدمات رسانی به این عزیزان فراهم آورد .این پژوهش به منظور بررسی نگرش کلی دانشجویان شاهد و ایثار گر به تفکیک جنسیت –دانشکده محل تحصیل- بومی ویا غیر بومی بودن ونوع ایثار گری انجام پذیرفت .جامعه این پژوهش مشتمل بر 1782 نفر دانشجوی ایثار گر وشاهد بود که تعداد 155نفر از میان آنان به شیوه طبقه  ای نسبی و بر حسب دو متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردیدند .پس از اجرای پرسشنامه که بر اساس شرح وظایف ستاد تدوین گردیده بود نتایجی به دست آمد که اهم آنان به شرح ذیل است:

نگرش دانشجویان شاهد وایثار گر به طور معناداری نسبت به ضرورت وجود ستاد و عملکرد های آموزشی ان،انتخاب اساتید مشاور قوی و عالم ،تنظیم و ارائه کلاس های تقویتی ،فراهم آوردن امکانات تکثیر جزوات ومنابع آموزشی مثبت و نسبت به ارتقا سطوح فرهنگی،رشدوپرورش جنبه های مذهبی ،برگزاری برنامه های مذهبی ،برگزاری مسابقات ورزشی متناسب با نیاز ها و علایق دانشجویان شاهد و ایثار گر منفی مشاهده گردید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش دانشجویان شاهدوایثارگر درخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر