پرسشنامه رایگان عملکرد خانواده

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملکرد خانواده

این پرسشنامه شامل 53 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی عملکرد خانواده طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عملکرد خانواده

تعا