پرسشنامه رایگان عملكرد حافظه مربوط به آينده

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عملكرد حافظه مربوط به آينده

این پرسشنامه شامل تعدادی کلمه و واژه می باشد. همچنین یک مقیاس چهار درجه ای نیز ارائه شده است. که هر کلمه یا واژه را بر حسب میزان آسانی یا مشکل بودن آن از لحاظ به خاطر سپردن و یادآوری با توجه به مقیاس مربوط علامت می زنید و این پرسشنامه با هدف بررسي و مقايسه عملكرد حافظ مربوط به آينده و بازشناسي در بيماران داراي اختلال وسواس/ جبري از نوع شمارش و وارسي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه  عملكرد حافظه مربوط به آينده