پرسشنامه رایگان عزت نفس کوپر-اسمیت

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت

این پرسشنامه شامل 58 سوال بوده و با هدف عوامل موثر بر تاب آوري در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت