پرسشنامه رایگان عاطفه خودآگاه TOSCA

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عاطفه خودآگاه TOSCA

این پرسشنامه شامل 16 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين ادراك دختران از الگوهاي تربيتي والدينشان و احساس شرم و گناه در آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عاطفه خودآگاه TOSCA