پرسشنامه رایگان علل انصراف شركت كنندگان در طرح میثاق

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه علل انصراف شركت كنندگان در طرح میثاق

این پرسشنامه شامل 11 سوال بوده و با هدف علل انصراف شركت كنندگان در طرح میثاق ( اوقات فراغت) طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه علل انصراف شركت كنندگان در طرح میثاق