پرسشنامه رایگان طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

تاریخ انتشار : 3 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی

 این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می­باشند که 63 نفر از مدیران گروه­های آموزشی به روش سرشماری  و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، از متدولوژی 5 مرحله ای بیهام و  مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید  و فهرستی مشتمل بر 70 شایستگی از منظر 92 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات، کارتیمی و مشارکتی، رهبری، تخصص فنی، تفکر استراتژیک، توانمندسازی، برنامه­ریزی، سازماندهی از بیشترین تاکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد دانشگاه فردوسي مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف کلان، ارزش­ها، راهبردهای کلان و عملیاتی و برنامه‌های عملیاتی گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 46  مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها شايستگي­هاي مديریت دانش، فناوري، مديريت اطلاعات، پژوهشگري، ارتباط، مديریت مشاركتي و مديريت منابع انساني بيشتر از همه مورد تاكيد قرار گرفته بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 15 تن از مدیرگروه­های موفق دانشگاه،  فهرستی مشتمل بر 52 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید كه از بين آنها شايستگي­هاي تخصص و كسب تجربه، ارتباطات، مديريت زمان، سازماندهي/ قانون مداري، برنامه‌ريزي، تفكراستراتژيك، اعتمادآفريني، حل مسئله و پشتكار نسبت به بقيه شايستگي­ها بيشتر تاكيد و عنوان شده بود. در مرحله 4، جهت اعتباريابي شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه، از پرسشنامه محقق ساخته “تعيين ميزان اهمیت شایستگی­های مدیران” استفاده شد. جهت تعيين روايي پرسشنامه، از روايي محتوايي استفاده گرديد. بدين منظور از  نظرات 8  نفر از اساتيد مديريتي استفاده شد و بر اساس آن روايي اين ابزار تاييد گرديد و جهت بررسي پايايي پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 92/0 بدست آمد. پس از توزيع پرسشنامه در ميان جامعه آماري، از بين مديران گروه تعداد 45 پرسشنامه و از ميان اعضاي هيئت علمي، 155 مورد فرم تكميل شده به محقق بازگردانده شد كه در مجموع 200 مورد پرسشنامه جمع‌آوري شد. سپس داده­هاي پرسشنامه به صورت كدگذاري وارد  نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون t تک گروهی و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله آخر نیز مدل مفروض از شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشتمل بر 37 شایستگی ارائه گردید که به ترتيب اهميت عبارتند از: سعه صدر، ارتباط و تعامل، پایبندی به اخلاق حرفه­اي، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد آفرینی، رهبری، برنامه­ريزي، برنامه­ریزی آموزشی، کارتیمی، انتقاد پذیری، مدیریت تعارض، نگرش علمي- آكادميك، نگرش سیستمی، هماهنگی، شایسته سالاری، سازماندهی، مدیریت زمان، مهارت مذاكره، حل مسئله، پيشرفت و بهبود مستمر، تفكر منطقی، قاطعیت، تقید عملی به اسلام، تصميم‌گيري، تعهد سازمانی، مهارت­های فردی، الگو بودن، مديريت عملكرد، خلاقيت، توانمندسازي، نوآوري، مديريت استراتژيك، انعطاف­پذیری، تیزهوشی، مديريت اطلاعات و تخصص فني. كه در قالب 6 خوشه دستیابی به نتایج سازمانی، ارتباطات، ويژگي­هاي شخصيتي،  ادراكي، فني، و ارزش­ها سازماندهي شده است.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طراحی مدل شایستگی مدیران گروه های آموزشی