پرسشنامه رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه طبقه بندی کلمات فرم ب

این پرسشنامه شامل 17 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف طبقه بندی کلمات فرم ب طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه طبقه بندی کلمات فرم ب

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

طبقه بندی کلمات فرم ب

آزمون های هوش دوره راهنمایی

بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353

این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی یکی از این چهار کلمه بین کلمات دیگر ناجور است و ارتباطی با سه کلمه دیگر ندارد. شما باید کلمه ناجور را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.

مثال نمونه

‌أ-        میخک
‌ب-    یاس
‌ج-     پرتقال
‌د-      لاله

در این مثال جواب درست (ج) است زیرا پرتقال که میوه است با سه جواب دیگر که گل می باشند تفاوت دارد. بنابراین در پاسخنامه برای مثال اول [ این مثال] ، مربع (ج) را علامت بزنید.

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون طبقه بندی کلمات فرم ب 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج