پرسشنامه رایگان رفتار منطقی شرکی و وایتمن

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

این پرسشنامه شامل 37 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی رفتار منطقی شرکی و وایتمن طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن