پرسشنامه رایگان شخصیت گری-ویلسون

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیت گری-ویلسون

این پرسشنامه شامل 120 سوال برای هر بعد مثبت و منفی آن می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی شخصیت گری-ویلسون طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیت گری-ویلسون