پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج

این پرسشنامه شامل 15 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی شاخص بی ثباتی ازدواج طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج

پرسشنامه رایگان شاخص بی ثباتی ازدواج

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

شاخص بی ثباتی ازدواج

جان ان . ادواردز، دیوید آر . جانسون ، و آلن بوث
Marital Instability Index (MII)
لطفا جواب خود را با خیلی اوقات، اغلب اوقات، گاهی، یا هرگز مشخص کنید .
قسمت اول خیلی اغلب گاهی هرگز
1) گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد . شما چند وقت یک بار چنین احساسی می کنید ؟
2) حتی اشخاصی که با همسر خود خوب کنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آنها موفق است ؟ آیا شما در سه سال گذشته این فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟
3) تا آن جا که شما می دانید، آیا همسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شما دچار بحران است ؟
4) آیا در سه سال گذشته ، با اعضای خانواده ، دوستان، شخص معتمد، مشاور ، یا مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟
5) تا آنجا که شما می دانید، آیا همسرشما با خویشاوندان، دوستان، یا مشاور درباره مشکلات شما یا خودش در ازدواج صحبت کرده است؟
6) آیا در سه سال گذشته ، فکر طلاق یا جدا شدن به سرشما زده است؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج