پرسشنامه رایگان سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

تاریخ انتشار : 26 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با 7 معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات می‎باشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ي هدف اين پژوهش شامل 3 گروه كتابخانه‌هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي عمومي داراي بخش كودك و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک) و كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در استان خراسان رضوي مي­باشد. از گروه اول و دوم به روش نمونه گيري هدفمند به ترتيب 5 و 10 كتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه­گيري طبقه اي، 42 كتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله از ابزارهاي پرسشنامه، سياهه وارسي و يا مصاحبه استفاده شده است.

یافته‌ها و نتایج: يافته‌ها نشان داد كه از بین 7 معیار مورد نظر در مورد خدمات کودکان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي كانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار از وضعيت مطلوبي برخوردارند و کتابخانه‎های ‎عمومی برتر استان، تنها در يك مورد مطلوب مي­باشند.کتابخانه‎های ‎عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی کشور که جامعه اصلی پژوهش می‎باشند، در هیچکدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی درباره خدمات بخش کودک و نوجوان که از طریق پرسشنامه پرسیده شد، نشان داد که وضعیت همه معیارها در کتابخانه‎های ‎عمومی در سطحی کمتر از 40 درصد ارزیابی می‎شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سیاهه وارسی و مصاحبه ساختاریافته ی کتابخانه های کانون پرورش فکری