پرسشنامه رایگان سوگ پيش از موعد

تاریخ انتشار : 8 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سوگ پيش از موعد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر در مرحله اول تعیین سهم سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد در بهزيستي روانشناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان و در مرحله دوم بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار بر افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد اين افراد بود. در این پژوهش 70 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد شرکت کردند و پرسشنامه‌های سبك‌هاي مقابله، سوگ پيش از موعد و بهزيستي روانشناختي را تکمیل کردند. از این میان 23 نفر برای بررسی هدف مرحله دوم پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در دوازده جلسه گروه‌درمانی هیجان‌مدار شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌های مرحله‌ اول پژوهش  نشان داد که سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله با بهزيستي روان‌شناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان رابطه معناداری دارد و ما از طریق سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله مي‌توانيم بهزيستي روان‌شناختي آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. نتايج مرحله دوم حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار باعث افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد مادران كودكان مبتلا به سرطان مي‌گردد. تلويحات يافته هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سوگ پيش از موعد