پرسشنامه رایگان سنجش مهارت های کنترل خشم

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره
From: Positive adolescent choice training (PACT) program
Fs_hajati@yahoo.com

برای پاسخ دادن به هر یک از سوالات زیر توانایی و مهارت خود را در نظر بگیرید و درست ترین گزینه را انتخاب کنید.

سوالات
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
1.       هنگامی که من از دست دیگران ناراحت و خشمگین هستم قادر هستم آن چه را که در ذهنم است به آرامی و بدون از دست دادن خلقم به دیگران بگویم.
 
 
 
 
 
2.       هنگامی که شخصی از من ناراحت یا خشمگین است من قادر هستم که به او گوش کنم و واکنش ارامی نسبت به عصبانیت آن شخص بدون آن که از کوره در بروم داشته باشم.
 
 
 
 
 
3.       هنگامی که با دیگران موافق نیستم می توانم به آرامی گوش کنم و با آن شخص درباره راه های دیگر برخورد با مساله صحبت کنم و نسبت به راه حلی که خواسته های هردویمان را دارد توافق کنم.
 
 
 
 
 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم